Back to All Events

Diskussion af af forankrings- og implementeringsplan

På dette møde diskuteres forslag til en realistisk forankrings- og handleplan for arbejdet med realiseringen af de forslag, som følger af den nye masterplan. Fastsættelsen af indsatsområderne herunder afdækningen og kategoriseringen af igangværende og kommende projekter vil afslører en del, som allerede ér forankret, men også give et godt overblik over mangler. 

Til sidstnævnte hører nye forslag, som opstår i arbejdet med fremstillingen af den nye masterplan. Arbejdet med denne del af masterplanen vil også afsløre behov for finansiering. Her vil vi foruden nye tiltag desuden have fokus på driften og dermed konsolidering af allerede eksisterende tiltag.