Back to All Events

Diskussion af input vil vision og strategiske målsætninger fra det åbne vindue

På dette møde præsenteres og gennemgås eventuelle kommentarer fra det åbne vindue. Inden da er de blevet behandles og systematiseret. Rådet afgør hvad og i givet fald hvordan de input, der er kommet, skal have indflydelse på den endelige version og stategiske målsætninger for Cold Hawaii. Når det er sket, offentliggøres den endelige version.