Back to All Events

Det åbne vindue: Indsatsområder masterplan 2.0


Cold Hawaii Rådet har udarbejdet den første version af indsatsområderne for Cold Hawaii frem mod 2029, som bliver rammen for de konkrete projekter i den nye masterplan for Cold Hawaii. Fra d. 22/3 - 5/4, 2019 var det muligt at kommentere udspillet. De kommentarer, der kom ind, er i videst mulig omfang implementeret i den færdige version, som kommer med den endelige masterplan.