Back to All Events

Diskussion af indsatsområder

På dette møde diskuteres den første version af indsatsområderne i den nye masterplan. Det sker med afsæt i visionen og i de strategiske målsætninger, som er baseret på en grundig kontekst- og trendanalyse.  Når indsatsområderne er på plads, vil det, hvor det er relevant, også være muligt at skitsere nye fysiske indgreb.