Back to All Events

Diskussion af vision og strategiske målsætninger

På dette møde gennemgås første version af en vision og strategiske målsætninger for Cold Hawaii frem mod 20125. Forud for mødet går en række møder med en række interessenter og en grundig gennemgang en række materialer med betydning for udarbejdelsen af en ny masterplan for Cold Hawaii. Vi kalder denne del af arbejdet for kontekstanalysen. Hertil kommer en mindre trendanalyse og dermed et kvalificeret bud på, hvad det er for trends og tendenser den nye masterplan spiller op af.

Earlier Event: January 4
Godkendelse af hjemmeside