Back to All Events

Det åbne vindue: Vision og strategiske målsætninger


Cold Hawaii Rådet har udarbejdet den første version af en vision og strategiske målsætninger for Cold Hawaii frem mod 2029. Det bliver fundamentet for den nye masterplan for Cold Hawaii. Fra d. 18/2 - 4/3, 2019 var det muligt at kommentere udspillet. De kommentarer, der kom ind, er i videst mulig omfang implementeret i den færdige version, som kommer med den endelige masterplan.