Back to All Events

Godkendelse af hjemmeside

Vi mener, at det er væsentligt, at vi så hurtigt som muligt får skabt rådets og arbejdets ansigt udadtil. Det skal skabe gennemsigtighed og give et overblik over, hvem man skal tale med, hvis man gerne vil have sine synspunkter frem til rådet. Det gøres gennem en hjemmeside. Hjemmesiden gennemgås og godkendes endeligt på dette møde.