Back to All Events

Diskussion af version 1 af den endelig masterplan 2.0

På dette møde diskuteres første version af den endelige masterplan 2.0, som til den tid vil indeholde en grundig kontekst- og trendanalyse, vision og stategiske målsætninger, indsatsområder, forankrings- og handleplan samt forslag til finansiering. Efterfølgende udarbejdes den endelig plan.