Back to All Events

Diskussion af input indsatsområder (fra det åbne vindue)

På dette møde diskuteres de input, der evt. er kommet til de konkrete indsatsområder i forbindelse med det åbne vindue og det besluttes hvilken betydning, de input der er kommet, evt. skal have for det endelig indhold i den nye masterplan.