Apr
23
2:00 PM14:00

Diskussion af af forankrings- og implementeringsplan

På dette møde diskuteres forslag til en realistisk forankrings- og handleplan for arbejdet med realiseringen af de forslag, som følger af den nye masterplan. Fastsættelsen af indsatsområderne herunder afdækningen og kategoriseringen af igangværende og kommende projekter vil afslører en del, som allerede ér forankret, men også give et godt overblik over mangler. 

Til sidstnævnte hører nye forslag, som opstår i arbejdet med fremstillingen af den nye masterplan. Arbejdet med denne del af masterplanen vil også afsløre behov for finansiering. Her vil vi foruden nye tiltag desuden have fokus på driften og dermed konsolidering af allerede eksisterende tiltag.   

View Event →
Mar
22
to Apr 5

Det åbne vindue: Indsatsområder masterplan 2.0

Cold Hawaii Rådet har udarbejdet den første version af indsatsområderne for Cold Hawaii frem mod 2029, som bliver rammen for de konkrete projekter i den nye masterplan for Cold Hawaii. Fra d. 22/3 - 5/4, 2019 var det muligt at kommentere udspillet. De kommentarer, der kom ind, er i videst mulig omfang implementeret i den færdige version, som kommer med den endelige masterplan.

View Event →
Mar
19
2:00 PM14:00

Diskussion af indsatsområder

På dette møde diskuteres den første version af indsatsområderne i den nye masterplan. Det sker med afsæt i visionen og i de strategiske målsætninger, som er baseret på en grundig kontekst- og trendanalyse.  Når indsatsområderne er på plads, vil det, hvor det er relevant, også være muligt at skitsere nye fysiske indgreb.

View Event →
Mar
5
2:00 PM14:00

Diskussion af input vil vision og strategiske målsætninger fra det åbne vindue

På dette møde præsenteres og gennemgås eventuelle kommentarer fra det åbne vindue. Inden da er de blevet behandles og systematiseret. Rådet afgør hvad og i givet fald hvordan de input, der er kommet, skal have indflydelse på den endelige version og stategiske målsætninger for Cold Hawaii. Når det er sket, offentliggøres den endelige version.

View Event →
Feb
18
to Mar 4

Det åbne vindue: Vision og strategiske målsætninger

Cold Hawaii Rådet har udarbejdet den første version af en vision og strategiske målsætninger for Cold Hawaii frem mod 2029. Det bliver fundamentet for den nye masterplan for Cold Hawaii. Fra d. 18/2 - 4/3, 2019 var det muligt at kommentere udspillet. De kommentarer, der kom ind, er i videst mulig omfang implementeret i den færdige version, som kommer med den endelige masterplan.

View Event →
Feb
6
2:00 PM14:00

Diskussion af vision og strategiske målsætninger

På dette møde gennemgås første version af en vision og strategiske målsætninger for Cold Hawaii frem mod 20125. Forud for mødet går en række møder med en række interessenter og en grundig gennemgang en række materialer med betydning for udarbejdelsen af en ny masterplan for Cold Hawaii. Vi kalder denne del af arbejdet for kontekstanalysen. Hertil kommer en mindre trendanalyse og dermed et kvalificeret bud på, hvad det er for trends og tendenser den nye masterplan spiller op af.

View Event →
Jan
4
2:00 PM14:00

Godkendelse af hjemmeside

Vi mener, at det er væsentligt, at vi så hurtigt som muligt får skabt rådets og arbejdets ansigt udadtil. Det skal skabe gennemsigtighed og give et overblik over, hvordan man kan få sine synspunkter frem til rådet. Det gøres gennem en hjemmeside. Hjemmesiden gennemgås og godkendes endeligt på dette møde.

View Event →